Dieselpartikelfiltersystemet DPF

 

Generel information

For at opretholde de foreskrevne emissionsgrænseværdier anvendes et dieselpartikelfilter, også kendt som DPF, i køretøjer med dieselmotorer.

Dieselpartikelfilteret består af en keramisk struktur, der har en bikagestruktur, hvor overfladeteknologien er blevet belagt med ædelmetaller.

I øjeblikket anvendes hovedsageligt to DPF-systemer.

Med additiv og uden additiv.

  • Systemet med additiv bruges overvejende af Peugeot, Citroen samt i flere modelversioner i Ford, Mazda, Volvo og BMW. Til denne metode tilsættes en defineret mængde additiv til dieselbrændstoffet. Dette reducerer sodforbrændingstemperaturen til 450°C.
  • Systemet uden additiv foretrækkes overvejende af tyske dieselmotorproducenter. Med denne metode opnås den nødvendige temperatur til regenereringsprocessen ved at skifte indsprøjtningstiden og en ekstra tilførsel af dieselbrændstof.

Virkemåde

DPF-systemet filtrerer skadelige sodpartikler fra motorens udstødningsgasser.

Når bestemte kørselsforhold er nået, startes regenereringsprocessen automatisk. Derved regenereres filteret ved at forbrænde sodpartiklerne ved høj temperatur.

Regenerering

DPF-systemet er udstyret med et regenereringssystem.

Her kan man skelne mellem to forskellige
processer (aktiv og passiv regenerering).

  • Under den aktive regenerering bestemmes filterfyldningsniveauet af sensorerne. Hvis visse tærskler overskrides, starter motorstyringen regenereringsprocessen. Styreenheden korrigerer indsprøjtningsstyringen og blander en defineret mængde additiv til brændstoffet fra en separat tank (reducerer sodforbrændingstemperaturen). Ved kørsel på motorvej udføres dette generelt hver 400 – 800 km.
  • Under den passive regenerering bestemmes filterfyldningsniveauet af sensorerne på samme måde som ved den aktive regenerering. Motorstyringsenheden ændrer indsprøjtningsstyringen for at starte regenereringsprocessen.

På grund af placeringen af ​​filteret (nær ved motoren) nås de emissionstemperaturer, der er nødvendige for regenereringsprocessen
(ingen tilsætning krævet).

Ved kørsel på motorvej udføres dette generelt også for hver 400 – 800 km.

OBS: Afbrydelse af rengøringsprocessen
kan føre til alvorlig motorskade.

Afhængigt af køretøjstypen lyser en advarselslampe under regenereringen. I dette tilfælde skal du fortsætte med at køre, indtil advarselslampen slukker.

Hvis advarselslampen blinker eller fortsætter med at lyse, er regenerering af filteret ikke mulig. I dette tilfælde skal du straks finde en specialist og få fejlsøgt og udbedret fejlen (for at undgå motorskader).

Den aske, der dannes ved afbrænding af sodpartiklerne, forbliver i filteret.

Når filteret er mættet med aske, skal filteret renses eller om nødvendigt fornys.

 

Hos KH TRIM, kan vi fejlsøge, udbedre evt. fejl og vi tilbyder også rensning af DPF/OPF filtre – på denne måde opnår du sikker køreglæde med økonomi og miljøet for øje.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har udfordringer med din bil – Vi hjælper både private og værksteder.