Rullefelt

KH TRIM råder over det bedste udstyr til effektmåling af biler – her taler vi enten forhjulstrukket eller baghjulstrukket biler, hvilket sikrer en stabil og retvisende måling via rullefeltet.

Vi har et rullefelt der kan kan måle op til 1500hk, med eller uden vores 2800nm bremse og mulighed for at kører op til 360km/t. Samtidig er vores rullefelt konstrueret sådan at den kan måle DRAG biler med smalt bagtøj.

Det er efterhånden blevet kutyme i branchen at der bliver lavet målinger, der intet hold har i virkeligheden. Dette oplever man ikke hos KH TRIM – derfor ses det ofte at biler optimeret hos KH TRIM er hurtigere og bedre end biler der er justeret til højere effekter andre steder.

Rullefelt lige ud af posen

Rullefelter har ofte et mistænkeligt eller sågar ondsindet rygte – her går alt galt, tjek bare dette klip fra YouTube.

Dette burde være nok til at skræmme de fleste med kærlighed til sit automobil.

Hvad bruges rullefelts målinger til?

Samtidig er det for en motorbygger, tuner eller mekaniker altid rart, at kunne påvise, om det man bygger, rent faktisk virker efter hensigten. Her kan det være ting som

  • indsugning
  • udstødning
  • ladetryk
  • brændstof
  • tænding
  • knastaksler
  • topstykke.
  • temperatur
  • modtryk

Man får hurtigt syn for sagen på et rullefelt. De mest almindelige metoder for et rullefelt er at tilføre bremsekraft enten ved hjælp af en bremse, som for eksempel en elbremse, vand bremse eller en hydraulisk bremse.

Det er med disse energien absorberes og heraf ofte bliver udledt som varme.

Sandheden omkring rullefelter

Mange mennesker tror at et rullefelt måler hestekræfter – dette er altså ikke helt rigtigt. Den måler ikke hestekræfter, den beregner dem. Og nu vi er ved sandheder omkring rullefelter vil jeg gerne tilføje yderligere. Et rullefelt får ikke din motor til at ende i skrotkassen. Typisk tager en rulning 6-14 sekunder. Hvis en hvilken som helst bil ikke kan klare dette, har man tydeligvis andre udfordringer. Men trods det, så kan alting jo køres i stykker. Det er dog vigtigt at man forstår at et rullefelt ikke stresser en motor mere end ved tilfældig kørsel på hvilken som helst vej eller bane. Typisk er det tværtimod mere sikkert, da en bil på rullefelt ofte er overvåget.

Rullefelt – den eneste måde

Et rullefelt er et vigtigt værktøj for hvilken som helst motorbygger eller tuner, da den giver øjeblikkelig data omkring det man ofte har gået måneder og skruet sammen. Samtidig er det vigtig at forstå at det kan være svært at simulere fartvind med 200km/t på en hvilken som helst bil. Man skal som tidligere nævnt altid køre under samme forhold på lukket passende vej eller bane og med samme overvågning. Det er trods alt her din bil er konstrueret til at virke bedst. Sammenhold data og herved opnår du også det bedste resultat.

Hvordan laver KH TRIM en rullefelt måling?

Det foregår således at bilen bliver placeret på rullefeltet, hvor de drivende hjul kører på et sæt ruller, hvorpå modstanden i rullerne kan reguleres, på denne måde kan vi simulere kørsel på vejen.

Dette giver mulighed for at justere motoren optimalt efter effekt, emissioner og holdbarhed. Der kan naturligvis altid udskrives dokumentation på effektmålinger før og efter optimering eller fejlsøgning generelt.

Sådan virker et rullefelt

Et rullefelt eller dynamometer som det også er kendt som, er i sin simpleste forstand en måde hvor man simulerer, hvordan motoren opererer under overvågede omstændigheder, hvordan man typisk vil køre den – det kan være bane eller vej.

Rullefeltet skaber simpelthen modstand på de drivende hjul, så det på denne måde er muligt at kontrollere omdrejninger på krumtappen på motoren. Så egentlig er rullefeltet ikke andet end en stor bremse.

Medmindre man blot laver en måling nu og her vil man som typiske parametre altid overvåge omdrejninger, moment, AFR/Lambda EGT alt efter brændstof type og brug. Samt ikke mindst vaccum/ladetryk.

Jo flere data man overvåger, jo flere parametre kan man justere på, men mulighederne er næsten uendelige, det handler her typisk om brug af bilen samt budget.

Inerti rullefelter

Ikke at man må forveksle ovenstående med et inerti rullefelt – her er det kun massen af den roterende vægt på rullerne man bruger som bremse. Har man inertivægt nok kan disse godt bruges til indkøring udover tomgang og fuldgas. Ellers anbefales det altid at man bruger bremse. Vi hos KH TRIM bruger naturligvis kun rullefelt med bremse – vi kan bremse helt op til 2800nm. Og uanset hvad man bruger, så tester man naturligvis altid det man har lavet på rullefeltet i lukkede omgivelser på et passende sted eller bane facilitet.

Effekt og tal

Alle elsker effekt kurver – gerne jo vildere jo bedre. Der vil altid være en strøm af tastaturkrigere i forummer, der poster den seneste måling. Den evige krig om hvem der måler mest, bedst og præcist.

Lad det være sagt med det samme – ingen rullefelter måler ens. Man skal bruge rullefeltet for det det er. Nemlig til at måle forskellen. Det man er interesseret i er at måle forskellen fra da man kom, til man kører igen.

Har de forbedringer man har lavet virket efter hensigten uagtet om det er software eller hardware.

At måle samme bil hos 2 eller 3 forskellige rullefelter giver blot 2 eller 3 forskellige resultater. Mål bilen på det samme rullefelt, alt andet er bare spild af tid. Så er din bil under udvikling, så find et konservativt rullefelt og brug så den under hele forløbet, heraf kan man bedst vurdere fremgang.